กรมสรรพากร
กรมสรรพากร ขอส่งหนังสือ การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร) และรายงานตัววันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ , นิติกรปฏิบัติการ , นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ , นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
ประกาศ กรมสรรพากร
 

  กรมสรรพากร ขอส่งหนังสือ การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายงานตัววันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร) และรายงานตัววันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ , นิติกรปฏิบัติการ , นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ , นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
 
 
   

 
 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น