รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน
( ระดับ ปวส หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี )
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2560 )รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
( ระดับ ปริญญาตรี )
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 5 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2560 )รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 6 มิถุนายน - 16 มิถุนายน 2559 )

 


รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 6 มิถุนายน - 16 มิถุนายน 2559 )การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 )

 

 

 
 
powered by